fredag 27 oktober 2023

Laponia song

Här - för en tid sen. Innan alla löven blåste bort i vinden. Naivistisk skiss gjord i Paint i mitten av Oktober.

I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence:

Two roads diverged in a wood, and I -

I took the one less traveled by

And that has made all the difference.

/Robert Frostlördag 21 oktober 2023

Här

Himlen är ljust violett. Fjällen är ljust blå, liksom stranden i skymningen. Träden helt svarta på udden, och i sjön en spegling av svart och ljust violett. Jag ser att vattnet vid stranden av udden börjat frysa till. Längre ut var det idag en liten sydlig vind.

Flera dagar med strålande sol över ett litet snötäcke, och jag går glad i hågen och ställer mig där solen lyser mest, ner från fjället och ner över insjön där isen redan har lagt sig. Vintern kom tidigt det här året. Förra året var det dimmor och gråväder som gällde i oktober. 

Nu är det kallt, och den sortens högtryck som producerat norrsken flera kvällar i rad. Jag står under himlen och hänförs. Allt är oerhört tyst, även mitt på dan en lördag. Och räven har gått förbi visar spåren i snön. Jag tillåter mig att vila i denna tystnad, trots de ständiga rapporterna om helvetet i världen. Men jag står inte ut med att man svälter ut befolkningen i Gaza, så jag skickade en nödvändig slant till den här organisationen. Gör gärna det.

Länk.

 

Foto: Magnus Ström.

 

onsdag 4 oktober 2023

Oktober

Det fladdrar i sälgens limegröna blad

det rasslar i aspens ljus, det är vinden

nordlig och rå, med regn över fjällen

vattnet i sjön stiger och stiger

träd står i vatten, buskar ser ut att flyta.

 

Lingonen har trillat av sina kvistar

stigen är en mosaik av blad

och under dem blöt jord 

sviktande steg ut mot stranden

där fjällmassivet ligger öppet.


Ögon som ser och ser tills själen

försvinner i blågrå bergens toppar

och markens kulliga tuvor av grönt,

ser och ser och blandar sig med musiken

som sänder Sibelius, Borodin, Brahms.


Klangerna och färgerna och själen

och kroppen som går och går utan

särskilda mål. Vi tar udden idag och kullen

imorgon. Och vägen till platsen

där två sjöar möts i byns början.

 

Hallonbuskarna lysande ljusgula

omfamnar björkarnas karga stammar,

rönnen är svindlande röd, sjön är grå.

Björkarna avlövade, stammarna dansar.

Nu försvinner fjällen i dis, sedan jag.


(avdelning: Dagsdikter)

måndag 2 oktober 2023

Slumpens gåvor

Hur mycket av det betydelsefulla i våra liv kommer av våra egna val? Är det snarare så att det viktigaste ofta bara ramlar över oss, kommer till oss som gåva?

Det är intressant, inte minst i kristider, att inse i hur hög grad vi betraktar oss själva som primus motor i våra liv. Det är våra planer, studier, livsval och önskningar, som styr hur allting blir. Tror vi. Men jag skulle tippa att det stämmer till mindre än hälften.

Där jag nu befinner mig, i den ålder där man ser en del av sitt liv i backspegeln, hör jag ibland mig själv, eller en vän, säga: "Varför gjorde jag inte", "varför skilde jag mig inte redan då"; men lika ofta tvärtom "jag ångrar inte en sekund mina år i Peru" eller "nu först fattar jag vad livet med A betydde för mig".

I min backspegel syns förstås den sortens val som vi kallar "egna". Studier, yrkesval, resor, giftermål, flytt till annan ort. Men när jag håller fram decennierna framför mig blir det tydligt hur många viktiga sammanträffanden i livet som snarare fallit över mig, än att jag uppsökt dem.

Eller, vänta lite, talar jag sanning nu? Kanske är det snarare så här: När jag går där i min egenvalda riktning; om det är studier, eller jobb, eller ett envist intresse för litteratur, eller religion; när jag känner mig som om jag går dit näsan pekar, så möter jag ofta någon vars näsa pekar mot mig.

Jag kan på tio fingrar räkna de människor som betytt mest för mig under några decennier; och de flesta av dem har jag inte mött för att jag sökte upp dem; utan av en så kallad slump. Några på en fest, några på en resa, eller i jobb. Jag har fått de här människorna, och det betyder lika mycket för mig som det jag hittat på för egen motor. Flera av dem skulle nog säga detsamma om mig.

I andra kulturer än vår är det här rena självklarheter: Man lever mer tålmodigt i den krets där äktenskap och familj placerar en. Vi egotrippare vill inte vara så bundna; vi vill dagligen och stundligen känna att vi fattar egna beslut; eller att de plikter vi accepterar är våra egna val. Om feminismen handlar om kvinnans frigörelse, så handlar hela västerlandets historia om individens frigörelse; om att få lov att söka sitt öde. Den existentialistiska psykoanalytikern Rollo May kallar det för intentionalitet: att följa den egna viljans inriktning.

Och, visst, man skall aldrig någonsin kväva den där rösten som år efter år frågar sig; Vad vill jag? Eller: Vad var det egentligen jag ville med mitt liv? Paradoxen är det man kanske långt senare erfar; att man ofta ville det som skedde. Att de ting och händelser man inte kunde bestämma över, kom som en gåva. Även om den ibland var en smula förberedd, av det vi drogs till. Vår lust att gå dit näsan pekade.

 

(Tidigare publicerad i Sundsvalls Tidning)