torsdag 23 januari 2014

T.S. Eliot - om poesi

"...det finns en naturlag som är starkare än någon av dessa skiftande strömningar eller inflytanden från utlandet eller det förflutna: lagen att poesin inte får avlägsna sig för långt från det vanliga vardagsspråk vi använder och lyssnar till. Vare sig poesin bygger på betoning eller stavelseräkning, vare sig den är rimmad eller orimmad, bunden eller fri, har den inte råd att förlora kontakten med det normala umgängeslivets skiftande språk. (...)

Poesins musik måste alltid vara en musik som ligger latent i tidens gängse språkbruk. Och detta betyder i sin tur att det måste ligga latent i poetens miljö. Det är inte min avsikt att här fara ut i smädelser mot vårt allestädes närvarande standardspråk, den så kallade BBC-engelskan. Om det ginge därhän att vi allesammans talade lika skulle det inte längre tjäna någonting till att vi skrev olika; men tills den tiden kommer - och jag hoppas det dröjer länge - är det diktarens uppgift att utnyttja det språk han finner runtomkring sig, det som han är mest förtrogen med. Jag ska alltid komma ihåg vilket intryck det gjorde när W.B. Yeats reciterade poesi. Att höra honom läsa sina egna verk var en påminnelse om i hur hög grad det irländska sättet att tala bidrar till att framhäva skönhetsvärdet i irländsk diktning..."

T. S. Eliot: Om poesi, 1956.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Och här läser "an artist known as content provider" Laurie Anderson, improviserat skulle jag tro: "Technology is taking the Human Race on a reckless ride to Nowhere". 
Ur The Speed Of Darkness, del 3 av 11. 
Och här en kort låt med Anderson och maken: In our sleep. Så väldigt New-York-miljö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar